Charlie Sierras bidrag till Minnesbok KS05

<< Föregående sida

Redan dagen efter valet lämnade vi tryggheten på Camp Victoria och begav oss upp bland bergen till Spy Bar. Här genomförde vi patruller, posttjänst och operationer som t.ex. Draw Bridge. Draw Bridge gick ut på att hitta vapen, narkotika och stulna lyxfordon genom att stoppa och söka bilar på olika vägar vid udda tidpunkter. Under operationen skapade vi ett antal mil bilköer längs vägar i vårt område.
Trots ett krånglande elverk, ett antal fastkörningar, snöstormar och kyla trivdes och fungerade vi Highlanders riktigt bra uppe bland bergen.

Kapten Kosovo i gymmet på Spy Bar under julen 2001
Kapten Kosovo i gymmet på Spy Bar under julen 2001

I början av januari var det dock dags att flytta tillbaka till Camp Victoria igen. Vår huvuduppgift blev att patrullera Ajvalija och bemanna VCP1 där fordon in mot Gracanica kontrollerades. Ett stort antal operationer genomförde vår pluton under den här tiden. Inte sällan tillsammans med britter, norrmän eller finnar.
En operation som sträckte sig över tiden var operation Prowler som gick ut på att ytsöka 12 kvadratkilometer kuperad och snårig terräng. Operation Prowler och ett par andra ytsök som vi genomförde ledde till att vi kom att benämna oss som Ytsöksplutonen. Uttrycket "få äro de stenar som icke vi hava vänt på" kom också till under den här tiden.

Triaden >>